Δαρζέντας Σπυρίδων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Δραστηριότητα : Χονδρικό Εμπόριο Προϊόντων Καπνού (Αντιπροσωπεία Παπαστράτος - Philip Morris)

ΑΦΜ:800647878 | Δ.Ο.Υ.: Θήρας

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : Δαρζέντας Σπυρίδων Μ.Ι.Κ.Ε..

ΟΔΟΣ: Μονόλιθος Θήρας | ΑΡΙΘΜΟΣ: - | Τ.Κ. :84700

ΠΕΡΙΟΧΗ :Θήρα

Τηλ.2286032731 Fax. :2286032277

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:133960438000